چهارشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۷
برگزاری مراسم افتتاحیه و استقبال از هیأت روسی"1397/09/10"
آقای دکتر مصطفوی- مدیر گروه
خانم دکتر موذن‌زاده
خانم دکتر آقایوا
آقای دکتر آهسته
برگزاری مراسم هفته پژوهش 1396
آزمایشگاه زبان
اتاق روسکی میر