چهارشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۷
برگزاری جشنواره هفته آموزش"1397"
آقای دکتر مصطفوی- مدیر گروه
خانم دکتر موذن‌زاده
خانم دکتر آقایوا
آقای دکتر آهسته
برگزاری مراسم هفته پژوهش 1396
آزمایشگاه زبان
اتاق روسکی میر